Quinta da Fajã, sett fra øst og fra oven + Flyfoto med GPS

Def fyra husen sedda från öster

GPS: Hovedporten er  32 39’ 28.78” N, 16 52’50.72" W

Home    Bild  6        Nästa bild