Garden Cottage - vy från höjderna i öster.

.

Bild 7           till index   till nästa bild